Kosztorysy i projekty techniczne remontów budynków

Instytut Nieruchomości oferuje usługę wykonania projektów technicznych wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót na remont budynków wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych oraz przygotowania audytów termomodernizacyjnych i remontowych. Podczas prowadzonych prac wykonawczych  jest możliwość prowadzenia nadzoru autorskiego.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 59 722 0 722