Wspólnotami mieszkaniowymi

Instytut Nieruchomości oferuje usługę zarządzania i administrowania deweloperskimi budynkami wspólnot mieszkaniowych m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej budynku, dokumentacji finansowo-księgowej, rozliczenia poszczególnych właścicieli, prowadzenie rachunków bankowych, organizację i prowadzenie zebrań wspólnoty, organizację prac remontowo – konserwatorskich, prac porządkowych i realizację windykacji.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 59 722 0 722