Najmem prywatnym

Instytut Nieruchomości oferuje usługę zarządzania najmem prywatnym długoterminowym:  budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych. Kompleksowo zarządzamy nieruchomością w imieniu właściciela w zakresie bieżącego nadzoru, rozliczeń finansowych, jak również wyszukiwania i obsługi najemców.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 59 722 0 722